Объявления сайта

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

 «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ»  դասընթաց


Դասընթացը մեկնարկում է 01․02.2022թ

о   «Մուդլ» համակարգի  հնարավորություններ
о   հեռավար դասընթացների ստեղծում 
о   ուսանողների ներգրավում
о   հարցաշարի կազմում 
о   դասընթացի վարում