<<Ես և շրջակա աշխարհը>> առարկայի դաստիարակչական նպատակները: