Հարգելի աշակերտներ այսօր ուսումնասիրելու ենք քառանկյունները և նրանց տեսակները:

 դասընթացի ավարտին պետք է իմանալ՝