Սովորողը կիմանա զգայարանների, ընկալիչների, վերլուծիչների մասին: 

Կկարողանա բնութագրել ընկալիչները և դասակարգել, նկարագրել վերլուծիչների կառուցվածքը: 

Կարժևորի ընկալիչների դերը զգայությունների առաջացման գործընթացում, շրջակա աշխարհի ընկալման գործընթացում: 

Կձևավորվի առողջ վարքագիծ: